Kirjoittaminen / Writing

(Translation coming later.)

KIRJA: ISÄ MEIDÄNKIN –sateenkaari-ihmisten kohtaama hengellinen väkivalta

ISÄ MEIDÄNKIN on syntynyt ammatillisesta tarpeesta kirjoittaa siitä, mitä on elää kristittynä (ev.lut.) sateenkaari-ihmisenä suomalaisessa yhteiskunnassa ja seurakunnassa. Kirja peilaa
aihepiiriä historiasta nykypäivään. Asiaa käsitellään myös moninaisten kokemustarinoiden kautta.

Kirja ei pyri olemaan tyhjentävä tai täydellinen kuva aiheesta vaan opas hengellisen väkivallan taustatekijöihin sekäsiihen, miten siitä voi selvitä ja miten syrjiviin rakenteisiin voi vaikuttaa. Kirjassa kuvataan myös seurakunnissa tehtävää sateenkaarityötä ja annetaan työkaluja sensitiiviseen kohtaamiseen.

Isä meidänkin -kirja ei ole hengellinen teos vaan ammatillinen käsikirja, joka on kirjoitettu kaikille kohtaamistyötä tekeville asiakkaiden hengellisen väkivallan kokemusten ymmärtämisen tueksi.
Kirja soveltuu myös hengellistä väkivaltaa kokeneille tiedon ja vertaistuen lähteeksi sekä oman kokemuksen käsittelyn avuksi. Lisäksi se sopii ihan kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.

Esimerkiksi vain alle 1 % sateenkaarinuorista pitää uskonnollisen yhteisön asenteita sateenkaari-ihmisiä kohtaan turvallisina ja hyväksyvinä. On aika tehdä muutoksia rakenteissa ja tuoda esille myös hengellisissä yhteisöissä tehtävää oikeaan tietoon perustuvaa sateenkaarityötä. Muutos lähtee yhteisön sisältä. Hengellistä väkivaltaa ei saa hyssytellä piiloon. Tarvitsemme näkyviä ja aktiivisia muutostyöntekijöitä sekä vähemmistöön että enemmistöön kuuluvista kristityistä.

Kirjasta tehdyt haastattelut ja artikkelit:

Näkymä Media: Haluan muuttaa kirkkoa sateenkaariturvallisemmaksi sisältäpäin. 4.5.2021
Me Naiset radio: Minkälaista on sateenkaari-ihmisten kohtaama hengellinen väkivalta? 23.5.2021
Kirkko ja kaupunki: Diakoni Ani Iivanainen selvitti sateenkaari-ihmisten kokemaa hengellistä väkivaltaa, jolla on monia muotoja ulossulkemisesta eheyttämiseen. 21.6.2021

Kirjasta sanottua:

”Etsitkö ymmärrystä sateenkaari-ihmisten kokemuksista kristillisissä piireissä Suomessa mutta et tiedä, mistä aloittaa? Isä Meidänkin -kirja tarjoaa sinulle sekä perustietoa, että omakohtaisia tarinoita ja usean kristillisen sateenkaari-ihmisen kokemuksia.

Iivanainen yhdistää perustietoa, tilasto- ja tutkimustietoa, henkilökohtaisia pohdintoja ja haastatteluiden kautta keräämiään sateenkaari-ihmisten kertomuksia. Lopputulos on koskettavan henkilökohtaisella otteella kirjoitettu katsanto kristillisen kentän haasteista tunnistaa ja kitkeä sateenkaari-ihmisiä kohtaan harjoitettavaa hengellistä väkivaltaa. 

Lukukokemuksen vaikuttavuus perustuu varmasti osittain siihen, että Iivanainen kuvailee haasteita myös sisältäpäin ja omien kokemustensa kautta. Luettuasi tämän kirjan voi hyvin olla, että olet kenties enemmän kartalla tilanteesta Suomessa kuin minkään muun yksittäisen kirjan kautta.”

Peik Ingman ja Lumi Sammallahti Taakasta voimavaraksi -hanke Sateenkaariyhdistys Malkus

***

”Iivanaisen Isä meidänkin -kirjan tulisi löytyä jokaisen kohtaamistyötä tekevän lukulistalta. Kirja ei ainoastaan käsittele hengellistä väkivaltaa, vaan avaa myös sateenkaari-arjen haasteita yleisemmin, sekä taustatekijöitä syrjinnälle. Kirjan kautta ymmärtää syvällisemmin, kuinka vaikeaa vähemmistöryhmään kuuluvan on edelleen nyky-yhteiskunnassa tulla näkyväksi ja tunnustetuksi omana itsenään, sekä näiden haitallisia seurauksia. 

Isä meidänkin sisältää kiinnostavaa tietopohjaista teoriaa ja ammattiosaamista yhdistettynä kokemusasiantuntijuuteen, sekä koskettaviin vertaistuellisiin kokemustarinoihin, tämä juuri tekee kirjasta ainutlaatuisen ja helposti omaksuttavan.

Suosittelen kirjaa lämmöllä ihan kaikille niin ammattilaiskirjallisuudeksi, kuin ihmisyydestä ja yhteiskunnasta kiinnostuneille lukijoille, sekä vertaistuen tarpeessa oleville. Vaikka kirjan ydin on sateenkaari-ihmisten kohtaamassa hengellisessä väkivallassa, kirjan sanoma auttaa ymmärtämään myös yhteisökäyttäytymistä ja yhteiskunnan rakentumista seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkökulmasta. ”

Johanna Kivinen
ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti

www.johiskivinen.fi

***

YHTEISTYÖHANKE: SATEENKAARINUORTEN HYVINVOINTI SEURAKUNNISSA

Linkki julkaisuun

”On merkityksellistä tiedostaa ja kertoa, miten syvät, kokonaisvaltaiset ja haitalliset vaikutukset hengellisellä väkivallalla on lasten ja nuorten kehitykseen ja kasvuun. Tieteelliseen tutkittuun tietoon perustuva ja inklusiivinen tiedon jakaminen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä kuuluu myös osaksi kirkon diakonia-, kasvatus- ja perhetyötä. Kaikilla on oikeus turvalliseen hengellisyyteen riippumatta omasta identiteetistä. Ei ole heitä ja meitä – on yhdenvertaisesti meitä”

diakoni ja auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS), työryhmän jäsen Ani Iivanainen – evl.fi tiedote

Oppaan työryhmä:
Kirkkohallituksen Kasvatus- ja perheasiat -yksikön johtaja Jarmo Kokkonen ja asiantuntija Vilppu Huomo
Sateenkaariyhdistys Malkuksen Taakasta voimavaraksi -hankkeen koordinaattorit Peik Ingman ja Lumi Sammallahti
Psykiatrian erikoislääkäri Teemu Kärnä
Psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti ja teologian tohtori Peppi Sievers
Diakoni, sateenkaariyhteyshenkilö ja auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS) Ani Iivanainen
Psykologian tohtori Katarina Alanko
Psykologian tohtori ja auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS) Annika Guns