Liittolaisena voit merkittävästi vaikuttaa vähemmistöstressiin

Niin kauan kuin jokaisella elämän alueella ei ole kaikkia vähemmistöjä koskevaa inklusiivista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, niin kauan asian edistämiseksi on välttämätöntä tehdä aktiivisesti ja moninaisesti vaikuttamistyötä.

➡️Enemmistöön kuuluvilla on merkityksellinen rooli vähemmistöstressiin vaikuttamisessa. 

Minulta kysytään usein, miten enemmistön edustaja voi toimia liittolaisena. Miten voi olla poistamassa vähemmistöstressiä sekä edistämässä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa? Jaan tässä postauksessa joitain esimerkkejä. Jokainen vähemmistöjä puolustava teko, sana, ele ja vaikuttaminen muuttaa yhteiskuntaa tasa-arvoisenmaksi ja syrjiviä rakenteita ja asenteita yhdenvertaisemmaksi.

➡️ Kaikkien ei tarvitse tehdä kaikkea, mutta jokainen voi tehdä jotain. 

Muutos lähtee yhteisöllisestä halusta saada kaikille tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset ihmisoikeudet.

ÄÄNI JA TILA VÄHEMMISTÖLLE

Voit jakaa vähemmistöjen omia postauksia, haastatteluja, tekstejä jne. omilla alustoillasi.

Voit nostaa esiin vähemmistöjen tilannetta omissa somealustoissa, verkostoissa, läheisissä ihmissuhteissa jne. 

AKTIIVINEN TOIMINTA

Voit toimia turvallisuutta lisäävästi arjessa ja puuttua aktiivisesti havaitsemaansa syrjintään ja epäasialliseen käytökseen.

KUORMITUKSEN VÄHENTÄMINEN

Voit olla kuormittamatta vähemmistöjä kysymyksillä, omalla ahdistuksellasi ja jättää kertomatta vähemmistöön kuuluvalle kuulemiasi tai näkemiäsi syrjintätilanteita.

TIEDON ITSENÄINEN ETSIMINEN

Voit itse opiskella, kouluttautua ja etsiä tietoa vähemmistöjen asioista, asemasta ja oikeuksista, jotta koulutusvastuu ei ole vähemmistöjen harteilla.

TURVALLISEMPI TILA

Voit huolehtia, että oma vapaa-ajan ja työ-/opiskeluympäristö laittaa esille ja noudattaa turvallisemman tilan periaatteita. 

TUKENA TOIMIMINEN

Voit osoittaa sanoin ja teoin vähemmistöön kuuluvalle, että seisot vierellä ja tuet etkä jätä syrjintätilanteessa yksin.

Miten esihenkilönä voi toimia sateenkaarevien työntekijöiden hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden hyväksi? 

Esihenkilön vastuulla on mm. hoitaa asiakirjat ja viestintä kuntoon. Puhutaanko toimipaikan arjessa ja viestinnässä vain miehistä ja naisista? Oletetaanko työntekijöiden olevan heterocissuhteessa, joka on monogaminen? Huomioidaanko lomakkeissa sateenkaariperheet ja lähisuhteet? Onko kirjautumistunnukset mahdollista laatia työntekijän ilmoittaman sukupuolen ja nimen mukaan, vaikka väestörekisteritiedoissa lukisi vielä vanhat tiedot? …jne.

Onko yrityksen päättävässä asemassa olevissa moninaisuutta: johtoryhmä, hallitus, eri portaiden johtajat? Entä luottamushenkilöissä? Miten organisaation arvot näkyvät eri kokoonpanoissa?

Miten tiedostamattomat ennakkoluulot vaikuttavat rekrytoinnissa valintojen taustalla? Millaisilla kysymyksillä voi varmistaa, että hakija sitoutuu työnantajan yhdenvertaisuusarvoihin?

Esimerkkinä toimiminen on tärkeää. Turvallinen, sensitiivinen ja inklusiivinen ilmapiiri on jokaisen vastuulla, mutta johdon tapa toimia ja olla on merkityksellistä. Johtaja pystyy myös vaatimaan muutosta eri tavalla kuin perustason työntekijä.

Työpaikoilla on tärkeää kysellä sateenkaari-ihmisten hyvinvoinnista säännöllisesti henkilöstöltä esim. anonyymeillä kyselyillä, ettei kenenkään tarvitse tulla tahtomatta ulos kaapista julkisesti. Kysymyksiä on hyvä olla mm. syrjinnästä, ilmapiiristä, muutostoiveista ja tuen tarpeesta.

Esihenkilö vastaa viimekädessä myös syrjinnän ja kiusaamisen estämisestä. Hänen tulee huolehtia, että jokainen työntekijä tietää miten toimia, jos kohtaa tai näkee asiatonta käytöstä. Asiasta on hyvä olla myös kirjalliset ohjeet sähköisessä muodossa helposti löydettävissä ja tämän lisäksi työyhteisön omissa tiloissa näkyvillä.

Mitä enemmistöön kuuluvana työntekijänä voi tehdä sateenkaarevien työkavereiden yhdenvertaisuuden eteen?

Voi esimerkiksi:

📍Tutkailla omia asenteita ja ennakkoluuloja vähemmistöjä kohtaan.

📍Puuttua epäasialliseen käytökseen, kuten syrjivään vitsailuun.

📍Kertoa huomaamistaan tai kuulemistaan ongelmista esihenkilölle.

📍Jos kyseessä on johtajan epäasiallinen käytös, voi puhua esimerkiksi luottamushenkilölle tai olla yhteydessä yhdenvertaisuusvaltuutettuun.

📍 Selkeästi ilmaista, että on sateenkaari-ihmisten puolella.

➡️ Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait velvoittavat työnantajia.

Yli 30 hengen työpaikan täytyy laatia yhdenvertaisuussuunnitelma. Jokaisen työnantajan on myös aktiivisesti huolehdittava yhdenvertaisuudesta ja edistettävä sitä.

➡️ Liittolaisuus tarkoittaa sitä, että ne, jotka eivät itse kuulu vähemmistöön tai muulla tavoin syrjityssä asemassa olevaan ihmisryhmään, tukevat niihin kuuluvia ja edistävät heidän oikeuksiaan.

Tällä hetkellä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus eivät vielä toteudu työpaikoilla, ja asenneilmapiiri on usein edelleen syrjivä. Siksi vähemmistöön kuuluvan voi olla itse vaikea nostaa esille asioita, jotka toiseuttavat ja satuttavat. 

Työelämässä liittolaisuus on erityisen tärkeää, koska sateenkaarivähemmistöt ovat tutkimusten valossa edelleen työpaikoilla yksin puolustamassa oikeuksiaan. Euroopan perusoikeusviraston kyselyssä kysyttiin sateenkaari-ihmisiltä, onko heidän oikeuksiaan puolustettu työpaikalla. 46 % vastasi, ettei koskaan. Harva oli myöskään kuullut tai nähnyt kenenkään puolustavan sateenkaarivähemmistöjen töissä. Tässä Suomi oli Euroopan unionin huonoin.

Työpaikoilla tarvitaan lisää puhetta ja tekoja liittyen vähemmistöjen tukemiseen. Turvallinen ilmapiiri, jossa työntekijä voi olla oma itsensä, ei ole merkityksellistä vain vähemmistöjen kannalta. Se myös auttaa työyhteisöjä voimaan paremmin.

➡️ Yhdenvertaisten oikeuksien ja tasa-arvoisen kohtelun vaatiminen ja edistäminen ei voi olla vähemmistöjen vastuulla. Vähemmistöillä on riittävästi kuormitusta 24/7 vähemmistöstressin kanssa elämisessä.

Miten juuri sinä voisit toimia liittolaisena omassa arjessasi?


Lue lisää vähemmistöstressistä:


Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s