Muunsukupuolisuus osa 3/3: diagnoosi

F 64.8 tarkoittaa lääketieteessä diagnoosia muu sukupuoli-identiteetin häiriö. Häiriö. Ikäänkuin kysymys olisi jostain ihmisen ”normaaliuden” lamaannuttavasta häiriötilasta, joka pitää korjata. Muunsukupuolisia koskee useimmiten F 64.8 diagnoosi. Diagnoosi on mahdollista yrittää saada transpolilta, mikäli toivoo esim. hormonihoitoja tai rintakehäkirurgiaa. Transpolille lähete kirjoitetaan perusterveydenhoidosta. Jos ei ole tarve millekään lääketieteelliselle hoidolle, ei diagnoosilla ole merkitystä itsessään. Sanana … More Muunsukupuolisuus osa 3/3: diagnoosi

Vähemmistöstressi

Vähemmistöstressi tarkoittaa kroonista stressitilaa, joka syntyy muun muassa ympäröivän yhteiskunnan sukupuoli- ja hetero-oletuksista, erilaisuuden tunteista, toiseuden kokemuksesta, sosiaalisesta leimautumisesta sekä kiusatuksi tulemisen ja väkivallan kokemuksista. Tällä tarkoitetaan yksilön pitkäaikaista sosiaalista ja sisäistä painetta vähemmistöryhmään kuulumisen takia. Vähemmistöstressi voi vaikuttaa kielteisesti sekä fyysiseen että psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin. (Lähde: Seta) Kukaan muu kuin vähemmistöön kuuluva ei … More Vähemmistöstressi

Voimaannuttava ELE vähemmistöjen hyväksi.

PRIDE = TASA-ARVO & YHDENVERTAISUUS. ELE= Jos kuulut valkoiseen hetero-cis [E]nemmistöön ole [L]iittolainen vähemmistöille ja käytä [E]nemmistöasemaasi nostaaksesi ja voimaannuttaaksesi ääntämme. Pride-liikettä tarvitaan samasta syystä kuin tarvitaan kaikkia vähemmistöjen oikeuksia ajavia yhteisöjä ja liikkeitä. Niin kauan kuin ei ole kaikkia vähemmistöjä sisällyttävää inklusiivista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, niin kauan asian eteen täytyy tehdä aktiivisesti ja välillä … More Voimaannuttava ELE vähemmistöjen hyväksi.

Muunsukupuolisuus osa 2/3: ei ole valinta

Muunsukupuolisuus ei ole valinta Ihmisen, joka on syntynyt cis-sukupuolisena eli oma syntymässä määritelty sukupuoli vastaa sukupuoli-identiteettiä, voi olla vaikeaa käsittää, miltä tuntuu elää sukupuolivähemmistöön kuuluvana. Sukupuolivähemmistöistä erityisesti ei-binääriset / muunsukupuoliset ovat yhteiskunnallisesti haavoittuvassa asemassa, koska juridisesti muunsukupuolisia ei Suomessa ole olemassa. Länsimaisten tutkimusten mukaan länsimaisista ihmisistä n. 4 % on muunsukupuolisia. Tämä tarkoittaa, että tilastollisesti … More Muunsukupuolisuus osa 2/3: ei ole valinta

Seksuaalikasvatus kouluissa ja opinnoissa

Yle kioskin artikkeli instagramissa seksuaalikasvatuksen vähäisyydestä ja hetero-cisnormatiivisuudesta ei yllätä, mutta surettaa. Erityisesti sateenkaarilapset ja -nuoret tarvitsevat moninaisuutta käsittelevää seksuaalikasvatusta, sillä yhteiskunnan ja opetuksen heteronormatiivisuuden vuoksi heillä on vain vähän samaistumisen kohteita. Miten voi kysyä asioista, joille ei tiedä edes nimiä tai joita ei ole oppikirjoissa nähnyt tai joista ei oppitunneilla ole kuullut? Puutteellinen seksuaalikasvatus … More Seksuaalikasvatus kouluissa ja opinnoissa

Muunsukupuolisuus osa 1/3: yleistä

Muunsukupuolisuus tarkoittaa sukupuoli-identiteettiä, joka ei ole yksiselitteisesti miehen tai naisen identiteetti. Se voi olla näiden yhdistelmä tai jotain aivan muuta. Monille muunsukupuolisuus on henkilökohtainen, omaa sukupuolta ilmaiseva käsite. Länsimaisten tutkimusten mukaan noin 4 % ihmisistä on muunsukupuolisia. Aiemmin suomen kielessä on käytetty käsitettä transgender puhuttaessa muunsukupuolisuudesta. Osalle transgender kuvaa edelleenkin parhaiten omaa sukupuolta. Englannin kielessä … More Muunsukupuolisuus osa 1/3: yleistä

Miksi seksuaalikasvatusta tarvitaan?

Oma minäkuvamme samoin kuin moninainen identiteettimme syntyy ja muokkaantuu vuorovaikutuksessa niiden ihmisten ja tahojen kanssa, joiden vaikutuspiirissä elämme. Seksuaalinen ja sukupuolinen identiteettimme on kuitenkin meissä sisällä oleva asia, jota ulkopuolinen taho ei voi eikä saa yrittää väkisin muuttaa. Olemme kaikki ainutlaatuisia yksilöitä myös seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden alueella. Tämän vuoksi seksuaalisuuden, sukupuolen ja kehojen moninaisuudesta ja … More Miksi seksuaalikasvatusta tarvitaan?